Virksomhedsordningen

Ved at registrere sit solcelleanlæg som en virksomhed forøges forrentningen fra ca. 10%-15% af den investerede kapital

Som privat ejer kan man vælge at virksomhedsregistrere solcelleanlægget, hvilket forbedre tilbagebetalingstiden med ca. 3 år, så tilbagebetalingstiden bliver ca. 7 år.

Forudsætningerne er bedst når man betaler topskat i de første 5-9 år man har anlægget.

Såfremt man betaler topskat, forøges afkastet på solcelleanlægget med mellem 4,5-7% årligt, afhængig af energiinflationen.

Hvis energiinflationen holder sig på 3% årligt, forøges ens afkast fra ca. 10%-15% ved at registrere sit solcelleanlæg som virksomhed.

Hvis energiinflationen er 0% de næste 40 år stiger afkastet med 7% fra 5% til 12%. Er energiinflationen 7%, som den har været i de sidste 35 år i gennemsnit, så stiger afkastet fra 15% til 19,5% set i forhold til ikke at benytte virksomhedsskatteordningen.

Betaler man ikke topskat, er det stadigvæk en interessant løsning som bør overvejes.

Selvom man registrerer sit anlæg som virksomhed, påvirker det ikke ens status som lønmodtager såfremt man bliver arbejdsløs eller senere bliver pensionist.

Indtjeningen kan optimeres en smule ved man bl.a. efter de første år, går ind i personlig indkomst f.eks. ved pensionering. Dette vil betyde at den årlige beskatning af overskud reduceres med ca. 40%, ligesom man også har mulighed for at opnå større skattebesparelse af ens renteudgifter, eller indbetale det skattemæssige overskud på pensionskonti.

Hvordan gør man

Når man etablere solcelleanlægget skal man oprette en virksomhed via Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller Virks.dk hjemmesiden.

Herefter skal der udarbejdes et årligt skatteregnskab og virksomhedstallene skal indberettes med den årlige selvangivelse.

Der er 3 forskellige virksomhedsordninger man skal vælge imellem og det afhænger af ens formue og indkomstforhold.

Ordningerne er almindelig virksomhed, kapitalafkastningsordningen og virksomhedsskatteordningen. Valg af skatteordning skal foretages ved indberetning af selvangivelsen.

For at få overskuddet lidt hurtigere, kan man ændre sin forskudsregistrering på SKATs hjemmeside.

Ulempen ved virksomhedsregistrering

Ulempen ved at benytte sig af virksomhedsregistrering af solcelleanlæg er, at når man sælger sin ejendom skal forskellen mellem handelsværdien på det brugte solcelleanlæg og den skattemæssige værdi beskattes.

Hvis man f.eks. sælger sit hus efter 15 år med solcelleanlæg og solcelleanlæggets handelsværdi opgøres til 40.000 kr., betyder det at man i det 15. eller 16. år skal beskattes af 40.000 kr. hvilket vil være en skat på mellem 16.000-23.000 kr. efter den nuværende skatteordning. I nutidsværdi med en inflation på 2,5% svarer det til mellem 11.000-15.900 kr.

Afkastet på den investerede kapital reduceres i ovennævnte situation med ca. 1%, så renten af den investerede kapital reduceres fra ca. 15% til 14%, hvilket betyder at det stadigvæk er rentabelt at bruge virksomhedsordningen.

Vi hjælper dig med skatteregnskabet

Vores samarbejde med vores søsterselskab CapWorks, betyder at vi kan tilbyde oprettelse af virksomheden for 2000 kr. samt udarbejdelse af virksomhedsregnskabet fra 999 kr. årligt.

 

CapWorks Solar er kendetegnet for effektive solcelleløsninger til gode priser