Her er regeringens udspil til en ny solcelleordning

Klima- og energiministeren foreslår ny solcelleordning, der fortsat sikrer en tilbagebetalingstid på ti år, og hvor det bliver muligt for boligforeningen at etablere større anlæg.

Af Theis Holtz Hansen, Ingeniøren

Hvis det står til regeringen vil den nuværende støtteordning til solceller i store træk blive bibeholdt, men også kun i store træk.
Klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) lægger med et nyt udkast op til en række ændringer, men den såkaldte nettomålerordning, som mange giver æren for solcelleboomet, vi har oplevet i Danmark de seneste to år, skal fortsætte.
Nettomålerordningen giver i dag solcelleejere mulighed for at bytte sin overproduktion af el til el på andre tidspunkter, hvor solcelleanlægget ikke producerer. Det vil sige, at man trækker overproduktionen af el fra på elregningen.
Flere interesseorganisationer har frygtet, at den ville blive afskaffet. I stedet for at fjerne den, lægger regeringen op til en ændring i afregningen.
I dag bliver nettomålerordningen afregnet årligt. Det vil sige at den el solcelleanlægget producerer, bliver trukket fra ejerens elregning.
Regeringen foreslår, at det fremover bliver timeafregnet. Det vil sige. man trækker produktionen fra forbruget hver time. Man skal altså bruge strøm. når solen skinner, for at få mest ud af den nye ordning. Gør man ikke det, bliver elproduktionen solgt som overproduktion.
Energistyrelsen anslår, at det cirka er 40 procent af elforbruget der falder sammen med produktionen af solenergi.

Åbning for større anlæg

Prisen på overproduktion skal forhøjes fra 60 øre pr. kWh til 130 øre. Dermed bliver tabet ikke så stort, hvis solcelleejeren ikke når, at bruge sin elproduktion i den time den bliver produceret. Prisen på el i dag er cirka 220 øre. Så hvis man køber el om natten og trækker fortjenesten fra sin overproduktion fra, får solcelleejeren altså el til omkring 90 øre.
Derudover skal loftet på 6 kWp for private anlæg fjernes. Det vil sige, at det skal være muligt for boligforeninger og lignende at investere i større solcelleanlæg.
Til gengæld bliver virksomhedsordningen afskaffet. Den giver i dag mulighed for, at solcelleanlæg skattemæssigt bliver betragtet som erhvervsvirksomhed, hvilket giver favorable skattefordele.
Ejere af eksisterende anlæg kan ånde lettet op, for regeringen lægger op til, at ejerne kan blive på den nuværende ordning i 15 år. Det gælder for solcelleanlæg, etableret før 2012. Anlæg, der er etableret i 2012, får ti år på den nuværende ordning.
Ifølge regeringen vil forslaget betyde at man sikrer tilbagebetalingstid på ti år for et solcelleanlæg, hvilket er omkring samme niveau som i dag. Det forventes, at solcellekapaciteten stiger fra 200 MW fra 2012 til mellem 700 til 800 MW i 2020, hvis regeringen kommer igennem med forslaget.
Hvis den nye ordning bliver som skitseret af regeringen, vil staten få et provenutab på anslået 390 millioner kroner i 2013 i tabte afgiftsindtægter. Det tab foreslår regeringen skal dækkes over den såkaldte PSO-ordning – penge, der opkræves over elregningen.

CapWorks Solar er kendetegnet for effektive solcelleløsninger til gode priser