Her er regeringens nye solcelle-ordning

Guleroden for private solcelle-ejere skrumper

Det er efterhånden blevet så billigt at anskaffe sig et solcelleanlæg, at regeringen nu vil ændre støtten til anlæggene.

Klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) har tirsdag præsenteret energiforligskredsen for regeringens forslag til en ny støtteordning for solenergi.

Og kan regeringen få flertal for forslaget, så vil det betyde, at støtten til solcelleanlæggene bliver lagt om.

Hidtil har ejerne af solcelleanlæg kunne producere strøm om dagen og derefter trække en tilsvarende mængde gratis ud om aftenen. Men det vil regeringen lave om, så ejeren får mest ud af strømmen, hvis strømmen bruges samtidig med at den produceres.

Kan ikke trække strømmen ud

Regeringen lægger op til at bevare den såkaldte nettomålerordning, men den ændres fra årsafregning til en timebaseret afregning.

Det betyder, at den overskydende strøm, som ejerne af solcelleanlæg ikke får brugt i løbet af dagen, kan de fremover få en afregningspris på 130 øre/kWh for.

Skal man så bruge strøm om aftenen, må man fremover købe den til en afregningspris på ca. 220 øre/kWh. Dermed er det altså ikke længere gratis at trække sin strøm ud igen.

- I fremtiden bliver det helt afgørende for det samlede elsystem, at vind og sol indpasses bedre. Det kræver, at ellen bruges, når der er masser af den.

- Derfor giver det god mening at belønne folk mest, når de bruger el på samme tid, som solcellerne producerer den, hvorved belastning af det fælles net undgås. Det gør det nemmere og billigere at håndtere solcellestrømmen i forhold til elnettene, hedder det i udspillet.

Andre boligformer tilgodeses

Forslaget kommer, fordi det ifølge regeringen i dag er blevet langt billigere at anskaffe sig et solcelleanlæg. Alligevel får små solcelleanlæg i dag fortsat omkring fem gange mere støtte pr. kWh end eksempelvis landvindmøller.

Regeringens forslag lægger samtidig op til, at store anlæg fremover behandles på linje med små anlæg, hvilket betyder, at støtten til store anlæg mere end fordobles.

- Det skal ikke bare være muligt for parcelhusejere at udbygge med solcelleanlæg. Andre boligformer skal også tilgodeses, ligesom større solcelleanlæg, der er mere rentable, skal fremmes. Derfor øges støtten midlertidigt til større solcelleanlæg, der også er de mest effektive, hedder det i udspillet.

De nye regler vil i første omgang kun gælde for solcelleanlæg, der bliver bygget efter nytår.

Regeringen lægger op til, at anlæg, der er blevet installeret i 2012 kan fortsætte med den nuværende ordning i en overgangsperiode på 10 år.

Anlæg bygget før 2012 kan fortsætte med den nuværende støtte i 15 år.

Ref: www.epn.dk

 

CapWorks Solar er kendetegnet for effektive solcelleløsninger til gode priser