Lønsomhed

Da et komplet solcelleanlæg på 6 kWp (producerer normalt mellem 5000 og 6000 kW årligt) koster mellem 100.000-150.000 kr. betyder det at du med et fastforrentet obligationslån til 4 % på hele beløbet, kan afdrage og forrente et sådan solcelleanlæg over 30 år. Det svarer til det tidsrum et sådan solcelleanlæg som minimum vil kunne producere i.

Desuden får du hvert år en skattefri gevinst på i gennemsnit 9355 kr. i solcelleanlæggets løbetid på 30 år. Dette betyder at du over en 30 års periode, vil have en skattefri gevinst på 280.000 kr.

Forudsætningen for denne udregning er, at dit solcelleanlæg producerer 6000 kWh om året og den nuværende pris på 2 kr./kWh ikke stiger eller falder.

De sidste 10 år er strømmen steget med et gennemsnit på 6,5 % om året. Hvis vi laver en lidt konservativ betragtning, og siger at strømmen kun vil stige med 3,1 % om året i gennemsnit over de næste 30 år, får vi nogle frygtelige store tal.

Med udgangspunkt i et 6000 watt solcelleanlæg som producerer 6000 kWh om året, hvilket vores tyndfilms solcelleanlæg gør, og at prisen er 2,12 kr./kWh samtidig med at strømmen stiger med 3,1 % om året, giver det et svimlende resultat:

  • 16.500 kr. i gennemsnitlig årligt skattefri overskud,
  • eller over en halv million kr. i hele solcelleanlæggets løbetid på 30 år.

Vi laver gerne udregninger på dit specifikke solcelleanlæg. Kontakt os på info@capworkssolar.dk

 

Vi skal have regnet på det gennemsnitlige årlige skattefri overskud !

CapWorks Solar er kendetegnet for effektive solcelleløsninger til gode priser