Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af solcelleanlæg er simpelt
 

Det er meget simpelt at vedligeholde solceller, fordi der ikke er nogen bevægelige dele ud over noget køling i inverteren.

Vedligeholdelsen drejer sig mest om at sikre, at der ikke opstår nye skygger fra nærliggende bevoksning. Solcellepaneler kan med fordel aftørres eller vaskes, så støv, fugleklatter og lignende fjernes.

Om efteråret bør man fjerne nedfaldne blade såfremt de sætter sig fast, da de reducerer effekten betydeligt i det panel som der falder skygger på. Dækkes en celle på et panel kan det reducere effekten på ca. 20 celler, på et 60 cellers panel.

Et solcelleanlæg er statisk, dvs. der ikke er nogen roterende dele og dermed ikke sliddele der skal skiftes. Derfor er der meget lidt vedligeholdelse på et solcelleanlæg.

Over tid vil der helt naturligt samles snavs på solcellepanelerne, men ofte er det nok at lade regnen vaske snavset af. Står anlægget i kystnære omgivelser vil der samles saltaflejringer som bør vaskes af.

I solcelleanlæg sidder der en inverter, da i visse tilfælde er forsynet med en lille blæser der får luften til at cirkulere og køle inverteren. Denne blæser har sliddele.

En inverter har køleribber som bliver støvede med tiden. Støvet bør fjernes for at skabe en bedre køling af denne inverter. På samme måde som køleribber på et køleskab skal renses for støv.

Invertere har i nogle tilfælde en levetid på 20 år. I andre tilfælde er en udskiftning nødvendig efter ca. 10 år.

Kabler og strips til fastgøring af disse, kan sidde udsat for direkte påvirkning af sollys samt i både varme og frost. Dette slider og de må forventes udskiftet efter en årrække, hvilket kunne være ca. 20 år.

Opleves en reduktion i el-produktionen og der ikke er visuelle tegn på en årsag til effektreduktion, anbefales det at man får målt anlægget igennem af en elektriker.

 

CapWorks Solar er kendetegnet for effektive solcelleløsninger til gode priser