Levetid på et system

Generelt er et solcellesystem en meget driftsikker energikilde med lave vedligeholdelsesomkostninger, hvilket betyder at producenterne generelt giver gode garantier.
 

Et solcelleanlæg har generelt en meget høj driftssikkerhed da der ikke er nogen bevægelige dele, ud over køling af inverter (vekselretteren) forårsager driften reelt ikke slidtage, hvilket betyder at et solpanel generelt kan holde i 40 år.

Driftssikkerheden i solcellepanelerne kan bedst bevises, i forhold til de lange produktgarantier og produktionsgarantier der generelt gives. Normalt er der 10 års produktgaranti og en produktionsgaranti på 90% efter 10 år og 80% efter 25 år. Dette betyder dog ikke at man skal forvente et fald i produktionen på 10% hen over de først 10 år.

På inverteren er der normalvis 5 års produktgaranti og der er mulighed for at forlænge garantien med yderligere 5-15 år.

Ældningen af et solcelleanlæg er primært påvirket af vind og vejr

Det svage led i et solcelleanlæg er derfor kablingen og inverteren. Oplever man forringet el-produktion, er det med stor sandsynlighed et kabel som kræver vedligeholdelse eller det kan være reduceret ydeevne af inverteren.

Står inverteren f.eks. indendørs og ikke for varmt kan det forventes at levetiden forlænges yderligere.

Man bør som solcelleanlægsejer påregne at skulle udskifte inverteren hver 10-15 år, på den måde undgår man negative overraskelser.

Såfremt man holder solcellepanelerne fri for blade, skidt og anden belægning sikrer man sig også mod unødvendig produktionsfald.

CapWorks Solar er kendetegnet for effektive solcelleløsninger til gode priser