Generel beskrivelse af systemet

Solen skinner gennemsnitligt mere end 1100 til 1200 timer om året i Danmark; Hvorfor ikke udnytte denne gratis energikilde?

En gennemsnitlig husstand bruger 3500 kWh om året, hvilket kan dækkes af et solcelleanlæg på 4 kWp, solcellepaneler på 1 kWp fylder cirka 6,6 m², hvilket vil betyde at et anlæg på 4 kWp vil fylde cirka 27 m²

Ved de rette vilkår, ingen træer der skygger, den rette vinkel på tagsiden 30 – 45 grader, og en optimal retning pegende imod syd uden for meget azimuth, vil 1 kWp på taget kunne levere imellem ca. 900 kWh pr år.

Et solcelleanlæg består af solcellepaneler som i de fleste tilfælde monteres på taget af huset. Disse solcellepaneler producerer jævnstrøm, panelerne tilsluttes en inverter som laver jævnstrømmen om til vekselstrøm, som der bruges i de danske hjem.

Denne vekselstrøm sendes så videre til eltavlen og igennem elmåler der kan køre baglæns. De kWh som ikke bliver brugt i eksempelvis dagtimerne når solcelleanlægget som regel producerer bedst, bliver lagret hos elleverandøren da måleren kører baglæns. Når strømforbruget igen stiger og måleren kører forlæns, forbruger man så den lagrede strøm. På den måde kan elmåleren rent faktisk stå stille, og dermed har man hverken udgifter til el eller elafgifter.

Et solcelleanlæg er typisk tilbagebetalt efter 10 – 12 år, og efterfølgende har man gratis strøm i mange år fremover.

Typisk har et solcelleanlæg en levetid på +25 år. Du kan læse mere om levetiden her.

Der er næsten ingen vedligeholdelse på et solcelleanlæg.Du kan læse mere om vedligeholdelsen her.

 

CapWorks Solar er kendetegnet for effektive solcelleløsninger til gode priser