Erhvervsvirksomheder

Efter ændringen af nettomålerordningen i november 2012, er virksomheder blevet sidestillet med alle andre, som investerer i solceller.

Fordelen for erhvervsvirksomheder er, at

  • Energiforbruget er typisk højst i dagstimerne
  • Der opnås 130 øre i tilskud per produceret kWt som ikke forbruges i 10 år
  • Bidrager til virksomhedens CSR og en mere miljøvenlig virksomhedsprofil
 
En del erhvervsvirksomheder kan opnå en tilbagebetalingstid på ca. 6-10 år ved investering i solceller, og det er hermed endnu mere lukrativt end nettomålerordningen for private.

Alle liberale erhverv, detail, kontorer m.m. kan med de nuværende regler og energipriser, opnå et attraktivt afkast ved investering i solceller.

For landbrug henvises til siden om landbrug

Bidrag til virksomhedens grønne profil

Investering i solceller giver ud over et godt afkast, også et stærkt bidrag til virksomhedens grønne profil, som derved er med til at øge virksomhedens image.

Værd at vide: Solceller for virksomheder

Virksomheder indgår på lige fod med andre i nettomålerordningen, såfremt anlægget er mindre end 400 kWp, hvilket svarer ca. til 400.000 kW timer produceret i løbet af et år.

Overskudsproduktion kan sælges til elnetværket for 60 øre per kWh, så man bør begrænse anlæggets størrelse, så produktionen ikke overstiger ens elforbrug. Det vil sige, at man bør tage udgangspunkt i virksomhedens forbrug på solrige dage og derved beregne det aktuelle forbrug.

En god tommelfingerregel er: Bruger virksomheden 100 kW timer i timen på solrige dage, bør man investere på maksimalt 100 kWp, hvilket svarer ca. til et anlæg på 650 kvm og man er uafhængig af tilskuddene.

Virksomheder som kan få refunderet CO2 og andre energiafgifter

Virksomheder som kan få refunderet energiafgifterne i forbindelse med let og tung proces, er det alene økonomisk relevant at investere i solceller, såfremt man har en del af energiforbruget man ikke kan få refunderet energiafgifter på.

Kontakt os for yderligere dialog

 

CapWorks Solar er kendetegnet for effektive solcelleløsninger til gode priser