Ekspert: Solceller foran gennembrud med Københavns klimaplan

Af Sanne Wittrup, tirsdag 24. apr 2012 kl. 06:58

En markant satsning og så vidt vides første gang, at en dansk kommune har sat et konkret mål for solcellernes mængde og bidrag til byens energiforsyning.
Sådan lyder skudsmålet fra Peter Ahm, selvstændig solcellekonsulent med international erfaring fra blandt andet IEA, til den klimaplan for Københavns Kommune, som Ingeniøren er kommet i besiddelse af et udkast til. Planen har som mål at få sat 280.000 kvadratmeter solceller op frem til 2025, og de skal dække 1 procent af elforbruget.Set i en dansk sammenhæng er det meget ambitiøst og et gennembrud, men ikke sammenlignet med for eksempel Tyskland. Her produceres fire procent af hele landets elforbrug af solceller, og flere byer kommer meget højere op i procent,« siger han og tilføjer, at også i Frankrig har man gjort meget for at få solcellerne ind til byerne. 

Private skal betale De angivne 280.000 kvadratmeter solceller svarer til knap 40 MW i el-effekt og vil i runde tal kunne producere 33 GWh, eller hvad der svarer til omkring 1 procent af kommunens elforbrug.
I størrelse svarer det til seks anlæg som det på Teknikerbyen i Virum, der er Nordens største. Eller 116 anlæg på størrelse med det, der sidder på hotellet Copenhagen Towers i Ørestaden, som Ingeniøren tidligere har omtalt.
De 30.000 kvadratmeter skal etableres på kommunens bygninger, mens resten – 250.000 kvadratmeter – altså forventes etableret af private og virksomheder.
Peter Ahm mener, det er realistisk at forvente, at borgerne vil bygge så mange anlæg, for økonomien er god for tiden:
»Men nettomålerordningen er solceller en god forretning for private og virksomheder, så jeg tror ikke det bliver noget problem at få folk med,« siger han.
Andelsforeninger bør med Han mener dog, at mængden af solceller kunne komme endnu højere op i København, hvis det blev tilladt for andelsforeninger og flere familier at etablere og drive et solcelleanlæg i fællesskab. I øjeblikket er de gunstige ordninger begrænset til anlæg med en effekt på under 6 kW.
Energiforsker og lektor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet er ikke helt så optimistisk som Peter Ahm. Brian Vad mener, at kommunen må på banen og fjerne nogle af barrierer, som der er for solcelleanlæg i byen i dag:
»I dag er det ikke helt enkelt at få lov at opsætte et solcelleanlæg i København, hvor der kan være krav og restriktioner i lokalplanerne i forhold til for eksempel æstetik. De krav må lempes eller man må prøve at systematisere erfaringerne derfra, hvor det kan lade sig gøre,« siger han.
Brian Vad Mathiesen tilslutter sig også Ahms kritikpunkt med 6 kW-grænsen:
»Reglerne omkring den såkaldte nettomålerordning skal laves helt om, så støtten følger teknologien uanset anlægsstørrelse. Det vil åbne for, at også virksomheder og boligforeninger kan være med,« siger han og peger desuden på, at solcellernes evne til at forbedre en bygnings energistandard skal fjernes.
De 280.000 kvadratmeter solceller svarer til en investering på omkring 850 mio. kroner inklusive opsætning.

CapWorks Solar er kendetegnet for effektive solcelleløsninger til gode priser